Bloggere fyker ofte i tottene på hverandre, og dette er stadig et tema, både i vanlig media og på sosiale medier. Mange tror at bloggverdenen ligner det Ville Vesten, men dette er faktisk langt fra sannheten. Ikke bare har de aller fleste bloggere en god tone, men mange samarbeider også om hverandres blogginnlegg, eller bestemmer seg for å opprette nye blogger sammen.

Regler for god bloggskikk

I en verden med så mange ulike personligheter, er det ofte lav terskel i forhold til hva man kan skrive om hverandre og komme unna med det. Det er selvfølgelig ikke å anbefale at man forsøker å såre andre, men det er lov å kommentere og kritisere. Det er nemlig slik at bloggere ønsker flest mulig klikk og mest mulig oppmerksomhet, slik at bloggen blir synlig i søkeresultater.

Reglene er i og for seg ganske enkle. Skriv hva du vil, men husk alltid å kreditere andre. Dette gjelder både i forhold til bilder og annen media benyttet i innlegg, samt å nevne andre med link, dersom man har blitt inspirert til å skrive om et bestemt tema etter å ha lest et innlegg på bloggen til vedkommende.